V oblasti práva duševního vlastnictví nabízí kancelář expertízu na poli autorského práva, ochranných známek a dalších práv k nehmotným statkům.  V této specializaci poskytoval JUDr. Uličný v minulosti právní služby např. Ochrannému svazu autorskému a dalším (jako bývalý partner AK Havel & Holásek Partners s.r.o.)