V oblasti občanského a obchodního práva kancelář nabízí poradenství v oblasti v oblasti práva nemovitostí, smluvního a obecně závazkového práva, náhrady škody, firemního práva a korporátního práva obecně, dědění a práva rodinného.
Samostatnou oblastí je právo ochrany proti nekalé soutěži, jež se prolíná s právními službami v oblasti práva duševního vlastnictví.  Kancelář disponuje rovněž expertízou v oblasti práva směnečného.