Daniel Uličný má rozsáhlou a dlouholetou zkušenost s vedením soudních sporů a rozhodčích řízení, rovněž tak v oblasti správního soudnictví.
Mezi klienty, jimž zejména jako bývalý partner kancelář Havel Holásek Partners poskytoval právní služby patří například Česká spořitelna, Transpetrol, Du Pont nebo Ahold.
V této hlavní specializaci napomáhá také zkušenost získaná jako rozhodce u stálého rozhodčího soudu zřízeného zákonem.