• Advokátní kancelář je zaměřena na právní služby jak generální, tak specializované povahy.
  • JUDr. Daniel Uličný se v advokátní praxi pohybuje od roku 2001. Do konce roku 2014 působil JUDr. Uličný jako partner největší advokátní kanceláře na trhu, Havel Holásek Partners s.r.o.
  • Od roku 2015 se věnuje samostatné praxi; rovněž spolupracuje s advokátní kanceláří Chytrý Valtrová s.r.o. (www.dejure.cz)
  • JUDr. Uličný je rozhodcem zapsaným na listině rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
  • Je rovněž činným v České advokátní komoře jako člen kárné komise