Kancelář JUDr. Uličného spolupracuje na poli duševního vlastnictví v případě patentových  a souvisejících nároků s kanceláří HÁK JANEČEK & ŠVESTKA.

V oblasti daňového práva spolupracuje s daňovou poradkyní, Ing. Blankou Bezdíčkovou, přičemž jde o spolupráci zejména návaznou na daňové řízení, kdy kancelář JUDr. Uličného zastupuje klienty zejména ve sporech se správci daně ve správním soudnictví.